DRFG nabízí skvělé příležitosti pro drobné investory

Přebytek peněz na trhu pomalu tlačí banky k nulovým, nebo dokonce záporným úrokovým sazbám. Jestli byly spořicí účty před pár lety ochránci před inflací, dnes už to zdaleka neplatí. Každý, kdo očekává, že mu peníze alespoň něco vydělají, musí investovat. Investiční skupina DRFG brněnského podnikatele Davida Rusňáka nabízí zajímavou příležitost nejen pro velké, ale i pro drobné investory.

Investice jsou náš byznys, pomáháme ale investovat i ostatním. Spravujeme totiž také dva investiční fondy – dluhopisový a nemovitostní. A právě ten dluhopisový je skutečně pro každého, investovat je možné už od stokoruny,“ vysvětluje zakladatel a majoritní vlastník skupiny DRFG David Rusňák.

Skupina DRFG se specializuje na investice v Česku. „Držíme se toho, že chceme dělat byznys v prostředí, kterému perfektně rozumíme a se kterým máme zkušenosti,“ dodává Rusňák. Investiční portfolio skupiny je aktuálně rozdělené do pěti oblastí – nemovitosti, energetika, telekomunikace, zdravotnictví a finanční služby, pod které spadá právě i zmíněný dluhopisový fond DRFG UCITS Bond Fund.

Jde o investiční dluhopisový fond založený investiční skupinou DRFG ve spolupráci s lichtenštejnským správcem fondů, společností CAIAC Fund Management. Auditorem je Deloitte a depozitářem NEUE BANK AG. Fond je notifikován Českou národní bankou pro prodej široké veřejnosti v České republice.

Tento fond uvítají konzervativní investoři, kteří tolerují malou míru rizika a upřednostňují konzistentní výnosy. Minimální doporučený investiční horizont je tři roky. Fond nabízí možnost jednorázové i pravidelné investice už od 100 Kč, a hodí se tedy právě pro již zmiňované drobné investory, kteří zkušenosti na trhu investování teprve sbírají.

V rámci investiční strategie fondu je v roce 2016 očekáván čistý výnos kolem 3 % p.a. „Důraz klademe na linearitu a předvídatelnost výnosu. Náš fond investuje převážně do korporátních dluhopisů s vysokým ratingem, vysokou kredibilitou a také do dluhopisů EU bank. Je denominován do české koruny,“ uvádí detaily Josef Eim, portfolio manažer investičních fondů skupiny DRFG.

Dosavadní čistá výkonost fondu v roce 2016 je +2,33 % s čímž jsme prozatím spokojeni. Přidanou hodnotu potvrzuje fakt, že jediným ztrátovějším měsícem byl květen, kdy fond zaznamenal ztrátu -0,18 %. Výkonnost fondu je tedy více než desetinásobně větší, než byl maximální pokles fondu v tomto roce. Na tento fakt jsme pyšní a naši investoři to oceňují,“ doplňuje Eim.

EXPRESS ZPRÁVY
18. 01. 2018

Podle nové zprávy Eurostatu Česká republika zaznamenala nejvýraznější meziroční nárůst cen domů a bytů v celé Evropské unii. Index cen bydlení ve třetím čtvrtletí roku 2017 meziročně vzrostl o 12,3 %. Vysoký meziroční nárůst je ale způsoben hlavně silnými mezičtvrtletními nárůsty cen v předchozích kvartálech. Zatím nejvýraznější mezičtvrtletní nárůst cen bydlení byl zaznamenán na konci roku 2016, kdy dosáhl 4,7 %. Od té doby ale tempo mezičtvrtletního nárůstu cen jasně zpomaluje. Ve třetím čtvrtletí loňského roku tempo růstu pokleslo na 1,6 %. Z toho lze vyvodit, že nejsilnější růst cen již má český trh s nemovitostmi za sebou. Nedostatečná nabídka na trhu nemovitostí spolu s napjatým pracovním trhem a růstem platů zřejmě budou v příštích měsících napomáhat pokračujícímu růstu cen domů a bytů ve většině republiky, byť pomalejším tempem než doposud.
 
Autor: Jakub Červenka, analytik Raiffeisenbank

12. 01. 2018

 
První odhad růstu HDP v Německu za celý rok 2017 leží na 2,2, % r/r. Jedná se o desetinu procentního bodu pomalejší tempo růstu, než očekával medián trhu. Pořád to ale znamená, že Německá ekonomika loňský rok expandovala nejrychlejším tempem za posledních šest let. Dnešní statistika se tak přidává ke zprávám, které dokazují, že ekonomika zemí eurozóny se těší velmi dobré kondici. Listopadová průmyslová výroba v eurozóně vzrostla o 3,2 % meziročně a naznačuje pokračování slušného tempa růstu. Německo a jeho nejbližší sousedé v eurozóně vstupují s novým rokem do nových výšin současného hospodářského boomu. V roce 2018 by německé tempo růstu nemělo nijak polevit, z čehož bude bezesporu profitovat i naše ekonomika.

Autor: Jakub Červenka,analytik Raiffeisenbank

09. 01. 2018

Průmyslová výroba v listopadu meziměsíčně vzrostla o 3,7 %. Meziroční tempo růstu zpomalilo na 8,5 %, což výrazně překonalo medián odhadů trhu o téměř tři procentní body. Český průmysl si tak udržuje nečekaně dobrou kondici. Nejvíce k meziročnímu růstu přispěla výroba energií, motorových vozidel a elektrických zařízení. Pokles naopak zaznamenala odvětví výroby ostatních dopravních prostředků a těžby nerostného bohatství. V meziročním srovnání zpomalilo tempo růstu nových zakázek na 3,3 %. I přes pomalejší růst zakázek stále platí, že tuzemské zakázky rostou rychleji než ty zahraniční. Trh práce dále prohloubil rekordně nízkou míru nezaměstnanosti, která dopomohla k tomu, že průměrná mzda v průmyslu vzrostla o 8,4 % na 36 796 Kč. Tuzemský průmysl se veze na vysoké zahraniční poptávce a dobrém stavu průmyslu v Polsku a Německu. Podle našeho odhadu poroste průmyslová produkce tempem 5,7 % za celý rok 2017, zatímco v roce letošním jen mírně zpomalí na 4 %.

Autor: Jakub Červenka, analytik Raiffeisenbank

05. 01. 2018

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok získal další prestižní ocenění.  Renomovaný měsíčník The Banker z vydavatelství Financial Times Group mu udělil cenu Guvernér centrální banky v Evropě pro rok 2018. Odborná porota ocenila způsob ukončení kurzového závazku, který se obešel bez tržních otřesů. Jako další důvod označili hodnotitelé následný návrat ke konvenční měnové politice, který spolu s přísnějšími makroobezřetnostními opatřeními pomohl předejít vzniku bubliny na trhu nemovitostí.

Zdroj:  ČNB